W dniu poprzedzającym głosowanie komisja odbiera karty do głosowania, formularze protokołu głosowania, pieczęć, spis wyborców, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz specjalne osłony zapewniające ochronę danych osobowych wyborców ujętych w spisie.

W dniu głosowania, przed otwarciem lokalu komisja ponownie przelicza i ostemplowuje karty do głosowania, rozkłada spis wyborców, oraz sprawdza, czy w lokalu wyborczym – na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego – wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje. 

Komisja sprawdza też, czy w lokalu wyborczym oraz na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal, nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej. Upewniwszy się, że urna jest pusta, komisja zamyka ją i opieczętowuje.