Przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym nie przewidują funkcji obserwatora społecznego. W praktyce jednak, obserwatorzy – będąc w lokalu wyborczym z upoważnienia na wybory parlamentarne – będą mogli obserwować i rejestrować również czynności referendalne.