Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r. zostanie przeprowadzone na podstawie tych samych spisów wyborców co wybory do Sejmu i do Senatu RP. Wyborca zostanie postawiony przed odpowiedzią „TAK” lub „NIE” na następujące pytania:

  1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Głosowanie przeprowadza się w tych samych obwodach głosowania, a więc i w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu tej samej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu RP, karty do głosowania w wyborach do Senatu RP, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym oraz, czego wprost nie wskazano w wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej, z zastosowaniem tych samych list wyborców i jednego miejsca na podpis wyborcy, który zgłasza się w celu zagłosowania.

W wyborach i referendum ogólnokrajowym nie stosuje się uchwały nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.