KARTA DO GŁOSOWANIA – ustalona treść karty do głosowania w referendum zawiera m.in. oznaczenie daty referendum, pytanie lub warianty rozwiązania sprawy poddanej pod referendum oraz informacje o sposobie głosowania, a także opcjonalnie wyjaśnienie dotyczące przedmiotu referendum. Na karcie do głosowania znajduje się także odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci komisji obwodowej.

W przypadku, gdy referendum polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania, na karcie do głosowania zamieszcza się również wyrazy „TAK” i „NIE” (przypadek referendum październikowego), natomiast gdy referendum polega na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami rozwiązania, przy każdym z wariantów umieszcza się po lewej stronie numer wariantu.

Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie obwodowym komisjom kart do głosowania jest komisarz wyborczy – jednakże w przypadku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory parlamentarne, zadania komisarzy wyborczych wykonują okręgowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów. Dostarczanie komisjom obwodowym kart do głosowania odbywa się w trybie i pod nadzorem sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą.