OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA –  w sytuacji przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory parlamentarne, pełni ona zadania komisarza wyborczego. 

Zadaniem komisji, w przedmiocie referendum ogólnokrajowego, jest zapewnienie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia referendum, rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych, dostarczanie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania oraz ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich do Państwowej Komisji Wyborczej.