PEŁNOMOCNIK KOMITETU WYBORCZEGO – osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów i zgłoszenie do rejestracji list kandydatów na posłów lub senatora. Występuje on w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego. Pełnomocnik komitetu musi wchodzić w skład komitetu wyborczego. Można być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu.