Nie ma potrzeby uzyskiwania niczyjej zgody na rejestrację wyborów. Jednak nie może to dotyczyć aktu głosowania konkretnego wyborcy, rejestracji indywidualnych osób przy innych czynnościach niż wyborcze i bez związku z wyborami, chyba że są elementem zdarzenia związanego z wyborami (np. wywieszanie plakatów wyborczych). Wyborca może sobie nie życzyć filmowania go przy okazji głosowania i ma do tego prawo.