Nie ma ograniczeń dla rejestracji wyborów, a więc fotografowania i nagrywania grupy wyborców, dokonywanej przed lokalem wyborczym. Przestrzeń przed lokalem wyborczym jest miejscem publicznym. Można więc rejestrować grupy wyborców wchodzące i wychodzące z lokalu jak i grupy wyborców stojących przed lokalem.