W pracach Komisji wyborczej uczestniczyć mogą – jako reprezentanci wyborców – mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni. 

Mężem zaufania lub obserwatorem społecznym może być osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze, nie może być zaś osoba kandydująca w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, ani członek komisji wyborczej.

W jaki sposób zostać mężem zaufania lub obserwatorem społecznym i jakie przysługują im prawa?

Mężowie zaufania wyznaczani są przez pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze. Do każdej z komisji wyborczej w okręgu, w którym zarejestrowano listę danego komitetu wyborczego, pełnomocnik wyborczy wyznaczyć może jednego męża zaufania. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji męża zaufania powinny zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego.

Obserwatorzy społeczni wyznaczani są przez zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia lub fundacje, które w celach statutowych zapisały troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Każde takie stowarzyszenie lub fundacja ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do danej komisji wyborczej. Wszyscy zainteresowani pełnieniem roli obserwatora powinni zatem zgłosić się do takich właśnie organizacji.

O uprawnieniach i obowiązkach mężów zaufania i obserwatorów społecznych dowiesz się TUTAJ