Rejestracja wyborów w lokalu wyborczym – Można dokonywać rejestracji wyborów, co należy rozumieć jako utrwalanie dźwięku i obrazu (video) w lokalu komisji wyborczej – żaden przepis tego nie zabrania, jednak z poszanowaniem prywatności wyborców, których aktu głosowania nie powinno się utrwalać (rejestrować), chyba że za ich zgodą. Rejestracja przebiegu wyborów może być dokonywana w interesie publicznym przez osobę o statusie funkcjonariusza publicznego (urzędnicy wyborczy), jak i przede wszystkim męża zaufania. Dokonujący takiej rejestracji powinien jednak zawsze dokonywać jej w sposób niezakłócający pracy komisji i przebiegu głosowania wyborcom. Istotne jest, iż rejestracja powinna być przeprowadzona w sposób nie budzący wątpliwości co do respektowania tajemnicy głosowania poszczególnych wyborców oraz uwzględnienia prywatności (ochrona danych osobowych).