Urna wyborcza – skrzynia wykonana z przezroczystego materiału, zgodnie z wzorem ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, ustawiona w lokalu wyborczym oraz przeznaczona do składania głosów wyborców w trakcie głosowania. Urna wyborcza powinna być ustawiona w miejscu widocznym dla członków komisji wyborczej, mężów zaufania oraz obserwatorów. Urna wyborcza, poza otworem przeznaczonym do składania wypełnionych kart do głosowania, pozostaje zamknięta przez cały czas głosowania, aż do jego zakończenia. Przed rozpoczęciem głosowania urna wyborcza musi pozostawać pusta i w takim stanie zostaje zamknięta i opieczętowana przez komisję wyborczą. Komisja wyborcza obowiązana jest nadzorować stan zapełnienia urny wyborczej, a w przypadku jego stwierdzenia, zastosować urnę dodatkową, zapewnioną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).