AGITACJA WYBORCZA – to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Agitację wyborczą może prowadzić komitet wyborczy ale także każdy wyborca. Agitację wyborczą można prowadzić w telewizji, radiu, mediach społecznościowych, na spotkaniach z wyborcami oraz poprzez wywieszanie plakatów czy rozdawanie ulotek. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na nieruchomościach, parkanach lub obiektach ogłoszeniowych po uzyskaniu zgody właściciela lub osoby zarządzającej.

Prowadząc agitację wyborczą, komitety wyborcze, kandydaci czy wyborcy nie mogą organizować konkursów, w których można wygrać nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej nić wartość przedmiotów zazwyczaj używanych w celach promocyjnych. Przedmiotami promocyjnymi mogą być np. długopisy, kubki czy breloczki.

Agitacji nie można prowadzić na terenie urzędów, w zakładach pracy w sposób zakłócający ich normalne funkcjonowanie, w jednostkach wojskowych, w lokalu wyborczym w czasie głosowania oraz na terenie szkół wobec niepełnoletnich uczniów. Można jednak wynająć w szkole sale, w której będą organizowane  spotkania z wyborcami ale wyłącznie po godzinach zajęć, w których uczestniczy niepełnoletnia młodzież.