Prowadząc w trakcie kampanii agitację wyborczą, komitety wyborcze, kandydaci oraz wyborcy nie mogą organizować konkursów, w których można wygrać nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zazwyczaj używanych w celach promocyjnych.

Przedmiotami promocyjnymi mogą być np. długopisy lub breloczki, przy czym na materiałach tych musi być wyraźnie oznaczone, od jakiego komitetu pochodzą. Elementem promocji danego kandydata lub komitetu z całą pewnością nie mogą być napoje alkoholowe dostarczane nieodpłatnie lub po zaniżonych cenach. 

Agitacji nie można prowadzić: 

– na terenie urzędów; 

– w zakładach pracy w sposób, który zakłócałby normalne funkcjonowanie; 

– w lokalu wyborczym (w czasie głosowania); 

– w jednostkach wojskowych 

– na terenie szkół wobec uczniów i uczennic niepełnoletnich. 

Możliwe jest jednak wynajęcie w szkole sali, w której organizowane będą spotkania z wyborcami. Spotkania takie mogą odbywać się wyłącznie po godzinach zajęć, w których uczestniczy niepełnoletnia młodzież.