CISZA WYBORCZA – zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Ponieważ wybory zawsze odbywają się w niedzielę, cisza wyborcza rozpocznie się w sobotę o północy i trwać będzie do czasu zamknięcia lokali wyborczych. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej. Oznacza to, że nie można wówczas zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy też rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zabroniona jest również agitacja w lokalach wyborczych oraz na terenie budynku, w którym mieści się lokal. Jednakże plakaty i hasła wyborcze na budynkach czy ogrodzeniach umieszczone przed ciszą wyborczą mogą na nich pozostać.

W trakcie trwania ciszy wyborczej nie można podawać ani publikować wyników sondaży. Takie naruszenie traktowane jest jako przestępstwo wyborcze i skutkować może karami pieniężnymi od 500 tys. do 1 mln zł.