Na 24 godziny przed wyborami, a więc w piątek, 11 października 2019 roku o godzinie 24.00, kampania wyborcza dobiega końca. 

W tym samym momencie rozpoczyna się okres tzw. ciszy wyborczej. W jej trakcie nie można publicznie nakłaniać do głosowania na konkretnego kandydata, zakazane jest roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów, organizowanie spotkań wyborczych. 

Niemniej, wszystkie materiały agitacyjne, które zostały rozwieszone lub umieszczone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, mogą pozostać w miejscach, w których je pozostawiono. 

Podobnie, wszystko to, co przed rozpoczęciem ciszy wyborczej zostało opublikowane w Internecie, wciąż może być w Internecie dostępne.

Jedyną, dopuszczalną podczas ciszy wyborczej formą kampanii, jest kampania profrekwencyjnej, której celem jest zachęcenie jak największej liczby wyborców do udziału w głosowaniu.

Naruszenie ciszy wyborczej czyli m.in. wywieszanie plakatów, czy też podawanie sondaży przedwyborczych, stanowi wykroczenie, które można zgłaszać policji lub prokuraturze.

Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny, a o jej wysokości decyduje sąd, w którym toczyć się będzie sprawa o naruszenie ciszy wyborczej.