PODZIAŁ MANDATÓW – w wyborach do Sejmu podział mandatów odbywa się za pomocą metody D`Hondta. Zgodnie z tą metodą w pierwszej kolejności głosy oddane przez wyborców zaliczane są partii. Dopiero po uzyskaniu przez tę partię (lub partie) 5% lub 8% ważnie oddanych głosów na daną partię przydzielane są mandaty.

Metoda D`Hondta polega na podziale liczby głosów uzyskanych przez poszczególne komitety w danym okręgu wyborczym przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, 4 itd.). Uzyskane wyniki należy uporządkować według wielkości, a następnie wybrać te najwyższe. Wybiera się tyle wyników, ile mandatów przysługuje w danym okręgu wyborczym. Mandaty uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.

Przyjmijmy, że mamy 5-cio mandatowy okręg wyborczy, w którym listy kandydatów zarejestrowały 4 komitety wyborcze: A, B, C, D. Komitety otrzymały następującą liczbę głosów: A – 3000, B – 2100, C – 900 i D – 500. W tabeli przeliczone zostały głosy według metody D`Hondta.

Komitet

Liczba głosów

Iloraz

: 1

Iloraz

:2

Iloraz

:3

Iloraz

:4

Iloraz

:5

A

3000

3000

1500

1000

750

600

B

2100

2100

1050

700

525

420

C

900

900

450

300

225

180

D

500

500

250

166

125

100

Pięć największych wyników otrzymały dwa komitet – komitet A z wynikami 3000, 1500 i 1000 (komitet ten otrzyma zatem trzy mandaty), oraz komitet B z wynikami 2100 i 1050 (co oznacza dwa mandaty). Do Sejmu dostaną się ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów na liście komitetu, który zdobył mandaty w danym okręgu wyborczym. Oznacza to, że nie liczy się numer na liście, lecz liczba uzyskanych głosów.

Przykład

Komitet A

Komitet B

1. kandydat A – 2000

1. kandydat A – 1500 

2. kandydat B – 300 

2. kandydat B – 280 

3. kandydat C – 200 

3. kandydat C – 300 

4. kandydat D – 440 

4. kandydat D – 100 

Jak widać – z komitetu A mandaty otrzymują: kandydat z numerem 1, 2 i 4, a z komitetu B mandaty otrzymują kandydaci z numerami 1 i 3.