W wyborach do Senatu obowiązuje ordynacja większościowa – mandat senatora otrzymuje kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Jeżeli przynajmniej dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzygnie większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów. Jeśli zatem jeden kandydat „wygrał” w trzech obwodach, a drugi w dwóch obwodach, mandat otrzyma ten pierwszy.

Jeżeli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej – w obecności członków komisji oraz pełnomocników wyborczych – przeprowadza losowanie, a mandat senatora otrzymuje wylosowany kandydat.