BIERNE PRAWO WYBORCZE – to prawo wybieralności, czyli prawo kandydowania do organów państwowych, samorządowych i Parlamentu Europejskiego. Kandydować do Sejmu mogą osoby, które w dniu głosowania kończą 21 lat, do Senatu osoby, które w dniu głosowania kończą 30 lat i osiadają czynne prawo wyborcze.