Kandydatów na posłów zgłaszają: 

  1. komitety wyborcze partii politycznych
  2. koalicyjne komitety wyborcze
  3. komitety wyborcze wyborców.

Kandydatem na posła może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat. Kandydować można tylko z jednej listy kandydatów i tylko w jednym okręgu wyborczym.