Osoby publiczne znajdujące się w lokalu wyborczym, jak i w drodze do niego, można rejestrować bez potrzeby uzyskiwania ich zgody na tę rejestrację. Osobami publicznymi są zarówno osoby wykonujące funkcje publiczne niezależnie od wyborów (urzędnicy państwowi, posłowie etc.) jak i te będące nimi z tytułu wykonywanej funkcji w związku z wyborami – członkowie komisji wyborczej, komisarze wyborczy, urzędnicy wyborczy. Prawo do rejestracji w miejscach publicznych, jak i osób publicznych, nie oznacza, iż rejestrujący może dowolnie dysponować obrazem lub dźwiękiem, upubliczniać go.