WPROWADZENIE

autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego

Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

[AKTUALIZACJA] Czas zawirowań dotyczących warunków, terminu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich mamy już za sobą. Pierwsza tura wyborów została wyznaczona na 28 czerwca b.r. Głosowanie odbywać się będzie w formie tradycyjnej, przez złożenie karty do głosowania do urny w lokalu wyborczym. Jednocześnie utrzymano możliwość głosowania przez pełnomocnika, a wszystkim wyborcom, którzy wyrażą taką wolę, zagwarantowano możliwość głosowania korespondencyjnego.

SPONSORZY: