WPROWADZENIE

autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego

Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

Gdy 5 lutego 2020 roku, Marszałek Sejmu wyznaczyła datę wyborów prezydenckich na 10 maja 2020 roku, reguły wyborcze były jasno określone. Ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w konsekwencji wprowadzenie 15 marca 2020 roku przez rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego sprawiło, iż dziś – na kilka dni przed planowanymi wyborami – nie tylko nie znamy zasad, na jakich wybory mają się odbywać, ale nie wiemy też, czy w tym terminie w ogóle zostaną przeprowadzone.

SPONSORZY: