Kandydatem na senatora może zostać obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 30 lat i posiada czynne prawo wyborcze. Kandydować można tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy.

Kandydata na senatora może zgłosić komitet, który na podstawie wcześniejszego zgłoszenia otrzymał postanowienie PKW o jego utworzeniu. W przypadku partii politycznej, zgłoszenie kandydata możliwe jest po wcześniejszym zawiadomieniu PKW o zamiarze zgłaszania kandydatów na senatorów. Kandydatów na senatorów zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej na 40 dni przed dniem wyborów. Komitet wyborczy może zgłosić w jednym okręgu wyborczym tylu kandydatów, ilu senatorów wybieranych jest w danym okręgu wyborczym (np. jeśli w okręgu wybiera się trzech senatorów, komitet wyborczy ma prawo zgłosić dokładnie taką liczbę kandydatów).

Zgłoszenie każdego kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkujących w tym okręgu wyborczym (czyli wyborców wpisanych do rejestru wyborców), w którym będzie zgłaszany kandydat .