Komisarz wyborczy – jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej działającym na terenie województwa lub jego części. Powoływani są na 5 lat i jest ich 100 na obszarze kraju. 

Komisarz wyborczy nie może należeć do partii politycznej, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie może być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem komitetu wyborczego i pełnomocnikiem finansowym, nie może być mężem zaufania, urzędnikiem wyborczym oraz członkiem komisji wyborczej, chyba że pełni z urzędu funkcję przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

Do zadań komisarza wyborczego należy m.in. 1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, 2) powoływanie obwodowych komisji wyborczych 3) tworzenie i zmiana obwodów głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib.