Komisarz wyborczy to wybierany na pięcioletnią kadencję pełnomocnik Państwowej Komisji Wyborczej działający na terenie województwa lub jego części. Komisarz wyborczy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa, tworzy i zmienia obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, kontroluje prawidłowość sporządzania spisów wyborców.