PRÓG WYBORCZY – oznacza, że do Sejmu wejdą te komitety wyborcze, które przekroczą minimalny próg 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju na dany komitet. W przypadku, gdy partia polityczna na czas wyborów połączy się z inna partią polityczną tworząc koalicję wyborczą, wówczas próg wyborczy wynosi 8%.