Gdy lokal wyborczy zostanie zamknięty, a na jego terenie nie będzie już głosujących, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników: określa liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, sprawdza, ilu wyborcom wydano karty, przelicza karty wyjęte z urny ustalając, które głosy były ważne, a które nieważne (i z jakiej przyczyny). Ponadto komisja ustala, ile ważnych głosów oddano na poszczególne listy oraz poszczególnych kandydatów. Wszystkie te liczby komisja wpisuje do protokołu głosowania na posłów, oraz protokołu głosowania na senatorów.

Wypełniony protokół komisja przekazuje okręgowej komisji wyborczej.

Kopię protokołu – zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych, np. deszczu lub śniegu – komisja wywiesza w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych w taki sposób, aby każdy, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, bez problemu mogły go odczytać.