Składający się dwóch izb (Sejmu i Senatu) Parlament to najwyższy organ władzy państwowej. To właśnie Parlament decyduje o ustroju państwa – uchwala konstytucję lub dokonuje jej zmian. Parlament jest również organem uchwalającym ustawy, czyli podstawowe akty prawne powszechnie obowiązujące w Polsce.

Obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, obie izby Parlamentu działają jako Zgromadzenie Narodowe. Tego rodzaju obrady mają miejsce wyłącznie w kilku, precyzyjnie określonych, sytuacjach. Do zadań Zgromadzenia Narodowego należy przyjęcie przysięgi Prezydenta RP w dniu obejmowania przez niego urzędu oraz wysłuchanie orędzia Prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe jest też jedynym organem, który zdecydować może o postawieniu Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu.

Poza tymi sytuacjami, Sejm i Senat funkcjonują oddzielnie, a zadania obydwu izb różnią się.