Sejm razem z Senatem pełni funkcję ustawodawczą – to jego podstawowa i najważniejsza funkcja. Sejm jest jedynym organem państwowym, który może ustanawiać akty prawne o randze ustawy, a tym samym decyduje o zasadach życia społecznego.

Drugą z najważniejszych funkcji Sejmu jest funkcja kontrolna. Dotyczy ona przede wszystkim działalności Rady Ministrów. Rada Ministrów bowiem, jako organ władzy wykonawczej, ma realizować zadania w taki sposób, by uchwalane przez Sejm ustawy były wdrażane w życie. Sejm uprawniony jest do sprawdzania, na ile stan faktyczny zgodny jest ze stanem nakazanym przez prawo. Jednym z instrumentów tej kontroli jest prawo żądania informacji, a także możliwość tworzenia komisji śledczych

Dodatkowo, Sejm kontroluje sposób zarządzania budżetem państwa.