Senat pełni funkcję ustawodawczą, którą wykonuje razem z Sejmem. Senat, jako jeden z dwóch organów władzy ustawodawczej ma prawo do inicjatywy ustawodawczej i uczestniczy w uchwalaniu ustaw.