Organami Senatu są Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów oraz komisje Senatu. 

Marszałek oraz wicemarszałkowie (może ich być co najwyżej czterech) wybierani są przez Senat bezwzględną większością głosów, a prawo do zgłaszania kandydatów ma grupa złożona z co najmniej 10 senatorów. 

Marszałek oraz wicemarszałkowie tworzą Prezydium Senatu.

Senat powołuje komisje stałe oraz komisje nadzwyczajne, wybiera i odwołuje ich przewodniczących i członków. Komisje Senatu są organami powołanymi do rozpatrywania i opracowywania spraw z własnej inicjatywy oraz spraw przekazanych im przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu. Komisje te rozpatrują i przedstawiają Senatowi sprawozdania dotyczące ustaw uchwalonych przez Sejm.

Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów i kół senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu. Konwent Seniorów tworzą Marszałek, wicemarszałkowie, senatorowie reprezentujący kluby senackie oraz przedstawiciele porozumień, a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów.