Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na nieruchomościach lub obiektach ogłoszeniowych po uzyskaniu zgody właściciela lub osoby zarządzającej. Umieszczenie ich musi gwarantować poszanowanie prawa własności, mienia i bezpieczeństwa osób.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych zobowiązani są do usunięcia plakatów wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów, chyba że właściciel nieruchomości wyraził zgodę na ich pozostawienie. W przeciwnym razie mogą one zostać usunięte na koszt komitetu wyborczego.