Wyłączne prawo zgłaszania list kandydatów na posłów mają te komitety wyborcze, które powiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu i uzyskały od niej stosowaną uchwałę. W każdym z okręgów wyborczych komitet wyborczy może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów. Co ważne, liczba kandydatów–kobiet oraz kandydatów-mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.

Nie można jednocześnie kandydować na posła i na senatora.

Lista kandydatów na posłów musi być poparta podpisami co najmniej 5.000 wyborców mieszkających w okręgu, w którym zgłaszana jest lista.

Wyłączne prawo zgłaszania list kandydatów na senatorów mają te komitety wyborcze, które powiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu i uzyskały od niej stosowaną uchwałę. W okręgu wyborczym komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata na senatora.

Lista kandydatów na senatora musi być poparta podpisami co najmniej 2000 wyborców mieszkających w okręgu, w którym zgłaszana jest lista.

Do dnia 3 września br. do godziny 24.00, listy kandydatów na posłów i senatorów powinny być zgłoszone do właściwej okręgowej komisji wyborczej celem zarejestrowania. Zgłoszenia takiego dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego.