Zgodnie z Kodeksem wyborczym, obszar naszego kraju podzielony został na 41 okręgów wyborczych. Każdy z okręgów obejmuje obszar województwa lub jego część. W praktyce, cztery okręgi wyborcze pokrywają się obszarami województw (świętokrzyskie, lubuskie, opolskie, podlaskie), natomiast w pozostałych województwach liczba okręgów jest większa (najwięcej w województwie śląskim – 6). 

Co ważne, w każdym z okręgów wybieramy minimum siedmiu posłów – dlatego też okręgi te nazywamy „wielomandatowymi”. Liczba mandatów przydzielona do każdego z okręgów uzależniona jest od liczby mieszkańców: im więcej osób mieszka w danym okręgu, tym większą liczbę posłów będą oni wybierać (dlatego województwo śląskie reprezentować będzie aż 55 posłów, a województwo lubuskie – jedynie 12).