Gmina/Miasto – z uwagi na fakt, że wybory przeprowadzane są na ich terenie – realizuje szereg zleconych im zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów powszechnych. Gmina/miasto prowadzi m.in. rejestr wyborców, sporządza spis wyborców oraz zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych.