Po zakończeniu głosowania, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników: określa liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, sprawdza, ilu wyborcom wydano karty, przelicza karty wyjęte z urny ustalając, które głosy były ważne, a które nieważne (i z jakiej przyczyny). Ponadto komisja ustala, ile ważnych głosów oddano na poszczególne listy oraz poszczególnych kandydatów. Wszystkie te dane znaleźć się muszą w protokole przekazywanym okręgowej komisji wyborczej.

Okręgowa komisja wyborcza – w oparciu o protokoły z obwodowych komisji wyborczych – ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół głosowania w danym okręgu.

Następnie, protokoły okręgowych komisji wyborczych przekazywane są do Państwowej Komisji Wyborczej.

PKW ustala, które listy kandydatów na posłów uczestniczą w podziale mandatów, a więc które z list otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju lub 8% w przypadku koalicji wyborczych, po czym informacje te przekazuje okręgowym komisjom wyborczym. 

Okręgowe komisje wyborcze dokonują podziału mandatów, po czym ponownie przekazują protokoły do PKW.*

Na ich podstawie, PKW ogłasza wyniki wyborów w Dzienniku Ustaw oraz podaje je do wiadomości publicznej.

 

*) W przeciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, wyniki głosowania za granicą przesyłane są do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, natomiast wyniki głosowania na polskich statkach morskich przesyłane są do okręgowej komisji wyborczej właściwej ze względu na siedzibę armatora.