Mandaty poselskie uzyskują reprezentanci jedynie tych ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy. W przypadku komitetu wyborczego jednej partii, próg ten wynosi 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju. W przypadku koalicyjnego komitetu wyborczego (a więc komitetu utworzonego przez kilka partii startujących razem) – próg wyborczy wynosi 8%.

Ilość mandatów przypadających danemu ugrupowaniu oblicza się według tzw. „metody d’Hondta”.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów z danej listy otrzymało taką samą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał więcej głosów. A zatem, jeśli jeden kandydat „wygrał” w trzech obwodach, a drugi w dwóch obwodach, mandat otrzyma ten pierwszy.

Jeżeli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej – w obecności członków komisji oraz pełnomocników wyborczych – przeprowadza losowanie, a mandat otrzymuje wylosowany kandydat.