Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) to najwyższy organ wyborczy powołany w celu przeprowadzania wyborów.

W jego skład wchodzi 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego i 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Obecna kadencja członków PKW upływa 11 marca 2020 roku.

Do zadań PKW należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, prowadzeniem rejestru wyborców, powoływanie komisarzy wyborczych, powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz prowadzenie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na temat zasad głosowania.

Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym oraz innych ustawach.