W obwodach odrębnych, a więc zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, komisarz wyborczy powołuje komisje w składzie 5-cio osobowym, o ile w w dniu głosowania przebywać w nich będzie minimum 15 wyborców. 

Podobnie, komisarz wyborczy powołuje obwodową komisję wyborczą w składzie 5-cio osobowym, jako odrębny obwód głosowania, w domach studenckich lub prowadzonych przez uczenie zespołach domów studenckich, jeżeli w dniu głosowania przebywać w nich będzie co najmniej 50 osób uprawnionych do głosowania.

Dla Polaków mieszkających lub przebywających w dniu głosowania za granicą, obwodową komisję wyborczą powołuje konsul spośród osób zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula. W jej skład wchodzi od 4 do 12 osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedna osoba wskazana przez konsula.

Obwodową komisję wyborczą na polskim statku morskim powołuje kapitan statku. Komisja taka pracuje w składzie 5-cio osobowym.